назад>

През 2009 година завода започна да произвежда фураж и биоконцентрат под търговската марка .

Тази марка е символ на:

  • високо качество и безопасност, отговарящо на европейски стандарти, влагане на висококачествени суровини и фуражни добавки
  • контрол на всички етапи на производствения процес

  • работа с балансирани по хранителен състав рецепти, отговарящи на изискванията на съвременните хибриди животни и птици

  • фуражите гарантират високи продуктивни показатели и икономическа ефективност за клиентите

  • Под тази търговска марка произвеждат и още 3 други завода, а именно Вианд АД – Клон София, Вианд EАД – Клон Борисово, Вианд EАД - Клон Ситово и Зара Фуражи АД – Стара Загора - 042/ 900 420


  • Продукти:

  • биоконцентрати за патици, свине, птици, пуйки, бройлери и др.

  • комбинирани фуражи за преживни и непреживни животни, птици и други

  • предстартер за щастливи прасенца