назад>

Фуражния завод в гр. Чирпан започва производство на комбинирани фуражи за патици, свине, птици, и др. през 2004 г. след пълна реконструкция на всички производствени линии и складовата база.

В завода има:

  • три самостоятелни производствени линии - за непреживни, за преживни животни и за производство на биоконцентрати
  • 3 броя силози с капацитет 1200 тона всеки, плосък склад с капацитет 3000 тона, и склад за меки суровини 1000 тона.

  • Предприятието е одобрено по Закона за фуражите и има внедрена и сертифицирана HACCP система по ISO 22000 за безопасност на фуражите.