назад>

Свинеферма Владини Трейдинг ЕООД се намира в с. Пищигово, обл. Пазарджик.
Фермата се развива като стоков тип ферма - отглеждане на свине майки и угояване на техните приплоди.

През 2005г. се извършва модернизиране на фермата с подмяна на технологичното оборудване на датската фирма Funki.
Сградите са приведени съгласно изискванията на Европейския съюз за хуманно отношение на животните.

Фуражът е с високо качество, съобразено с изискванията на хибрида.
Доставя се от Фуражен Завод Владини Трейдинг Клон Чирпан, в гранулиран вид.

Капацитета на фермата е 180 майки и ремонтни прасета, нерези 7 броя, бозайници 330 броя, подрастване 600 броя, угояване І - 550 броя, угояване ІІ - 440 броя.

Хибрида на прасетата е Топигс и Данбред.
Майките се отличават с висока заплодяемост, голям брой живородени и отбити прасенца от прасило, продукция на жизнени прасенца с висок дневен прираст и ниска конверсия на фураж.

Потомците на нерезите са много жизнени, с отлични продуктивни качества, и нисък процент сланина.

Свинефермата продава целогодишно угоени прасета, отгледани по хуманен начин, съобразно изискванията на европейските стандарти. Месото е с отлични вкусови качества и нисък процент сланина.