назад>

Птицеферма „Леър и Чик" ЕООД, произвежда, сортира, маркира и опакова кокоши яйца.

Птицефермата е с капацитет 18 500 кокошки - носачки.

Птиците сe отглеждат в уголемени Еuro-клетки.

Технологичния процес е механизиран и автоматизиран.

Обектът отговаря на всички изисквания за хигиена и безопасност на храните и хуманно отношение към животните.

Фермата е с ветеринарен регистрационен номер „3 BG 22 007".

Обекта разполага със Склад за сортиране, маркиране и опаковане на яйца с ветеринарен регистрационен номер „BG 2219001".

Склада извършва търговия на едро и дребно с яйца франко фермата.

Фирмата разполага със собствен хладилен транспорт и може да извършва доставка на яйца до клиента.